Ons Pastoraal Team

Het zal u niet ontgaan zijn, dat sinds enige tijd de zeven parochies van de gemeente Lingewaard samenwerken. Werkgroepen komen steeds meer bij elkaar en stemmen hun werkzaamheden op elkaar af. Ze proberen elkaar te inspireren en tot steun te zijn. Ook op bestuurlijk niveau zijn er regelmatig samenkomsten. Er is gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst, waarin de parochies afspraken regelen omtrent de onderlinge samenwerking nu en in de toekomst. Er zijn financiële afspraken gemaakt. Samen hebben de besturen een bezinningsdag gehouden om een eerste stap te zetten in de richting van een gezamenlijke visie op de weg, die we als gezamenlijke parochies dienen te gaan. Uitgangspunt is daarbij, dat we samen beter kunnen werken aan een levende kerk dan wanneer we elk op ons eigen eiland blijven zitten.

Het meest zichtbaar is de onderlinge samenwerking wellicht doordat onze pastores hun oude vertrouwde plek enigszins hebben verlaten. Ze begeleiden werkgroepen in alle zeven parochies. En ook gaan ze in alle zeven kerken voor tijdens weekendvieringen en ook bij dopen, huwelijken en uitvaarten. We zijn ons ervan bewust, dat we nog maar aan het begin staan van een lang proces. Er moeten nog heel wat hobbels genomen worden.

Klik aan de linkerzijde op een van de zichtbaar geworden submenu onderwerpen.