Installatieviering pastor Ineke van Cuijk

Per 1 november jl. is mevrouw Ineke van Cuijk benoemd tot pastoraal werkende binnen het team van het Parochieverband Lingewaard L-7. In een viering op vrijdag 23 november a.s. om 19.00 uur in de St. Bavokerk te Angeren, zal zij gepresenteerd worden aan de parochianen van de parochies in het parochieverband L-7. Deken Henk Janssen zal, samen met de collega-pastores, voorgaan in deze viering.

Alle parochianen en belangstellenden van de parochies in L-7 zijn hiermee van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen. Na de viering is er koffie en thee waarbij men met pastor Van Cuijk kennis kunt maken.