Even voorstellen: Ineke van Cuijk

Zoals velen van u reeds vernomen hebben zal ik met ingang van 1 november a.s. benoemd worden als pastoraal werkster in het parochie-verband Lingewaard.

Na zes jaar in Apeldoorn gewerkt te hebben zal ik van de bossen naar het rivierengebied gaan. In het afscheidsartikel van het parochie-blad “Op Weg” noemde één van de redacteuren het al “Van Grift naar Linge”.

Ik ben geboren in Hoog Soeren, opgegroeid in Apeldoorn en op “latere leeftijd” theologie gaan studeren in Amsterdam. Dit was een hele inspirerende, maar ook verdrietige tijd omdat in die jaren mijn man overleed. Dankzij de vele hulp van lieve mensen kon ik de opvoeding van mijn twee dochters combineren met de studie. Zij zijn inmiddels volwassen en wonen op zichzelf.

Nadat ik een aantal jaren als districtscatecheet (identiteitsbegeleider) gewerkt heb, ben ik overgestapt van de schoolcatechese naar de parochiecatechese. In dit werk wil ik graag met mensen op zoek gaan naar het verhaal van “God-met-ons”. En iedere keer valt het me op dat levensverhalen van mensen van vandaag de dag zo nauw aansluiten bij de Bijbelse verhalen. Zoeken naar eenheid, naar geluk, naar antwoorden op indringende levensvragen; het is van alle tijd. Zo”n tocht met mensen te mogen gaan vind ik één van de mooiste uitdagingen in het beroep van pastor zijn. Ik hoop met u samen op weg te mogen gaan.

Op korte termijn hoop ik ook te kunnen verhuizen naar Lingewaard zodat ik in mijn nieuwe parochie kan wonen.
Hartelijke groeten en tot ziens,
Ineke van Cuijk