Voostellen

Wellicht dat u de komende periode bij tijd en wijle “een vreemd gezicht” ziet tijdens de vieringen in de weekenden in uw kerk. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken me aan u voor te stellen. Mijn naam is Coby Roelofs en sinds september 2002 ben ik als pastoraal werker in dienst van de parochies van Huissen en Angeren. Vanwege het samenwerkingsverband van de zeven parochies van Lingewaard en de start van een nieuw rooster van weekendvieringen zal ik af en toe (en in de nabije toekomst vaker) ook voorgaan in de parochies van Bemmel, Doornenburg, Gendt en Haalderen.

Zoals gezegd, mijn naam is Coby Roelofs. Met mijn man Gert-Jan en onze twee kinderen: Rob van 18 jaar en Martine van 16 jaar, woon ik in Overasselt. Ik heb 15 jaar les gegeven als onderwijzeres aan de basisschool. Wegens boventalligheid werd ik na 15 jaar ontslagen. Op dat moment was de werkloosheid in het onderwijs zeer groot en er waren nauwelijks vooruitzichten op een andere baan. Ik heb er toen voor gekozen iets heel nieuws te beginnen: een studie theologie aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens deze studie groeide mijn belangstelling voor het parochiepastoraat.

Als vrijwilliger raakte ik betrokken bij het wel en wee van een parochie: de parochie van de Heilig-Landstichting bij Groesbeek. In deze parochie heb ik, aan het eind van mijn studie ook stage gelopen. Dat bleek een goede voorbereiding te zijn op het echte werk in de parochies van Huissen en Angeren en nu in de parochies van het samenwerkingsverband L7.

Omdat ik het werkveld catechese behartig, heb ik al contact gehad met de verschillende vertegenwoordigsters van de catechetische beraden van de parochies van BDGH. En uiteraard met de pastores. We zijn druk bezig naar elkaar toe te groeien en een team te gaan vormen.

In de nabije toekomst hoop ik velen van u te mogen ontmoeten en kennis met u te maken.