In Lourdes 2008

Verslagen van 6 jongeren die meegegaan zijn met de kinder- en jongerenbedevaart naar Lourdes in 2008 kunt hieronder aanklikken. Ze worden in een apart venster in Word geopend.

  • deelnemers samen op een foto.
  • verslag van Wouter Sluiter geloofsgemeenschap van Huissen-Stad en Nick en Femke Kempkes geloofsgemeenschap van Huissen-Zand
  • artikel van Saskia Buurman
  • artikel van pastor Ineke van Cuijk
  • Foto van Femke op de voorpagina van het maandblad van ons aartsbisdom, Optocht, jaargang 19, nummer 5, mei 2008.Aan de rechterzijde zijn nu in het bovenste blok de titels van de artikelen zichtbaar. Klik er op om een artikel te lezen.