Maria viering op 11 februari

Uitnodiging

bijwonen viering op vrijdag 11 februari a.s. om 19.00 uur in de R.K. Kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming van Huissen Stad ter ere van de Feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Om de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes te gedenken en het nieuwe seizoen voor onze geplande bedevaarten te openen, nodigen wij u van harte uit om de viering op 11 februari aanstaande bij te wonen. De viering zal in het teken staan van het pastoraal jaarthema 2005:

"Draag elkaars lasten"

Samen op weg gaan, wegen van geloof en vertrouwen in een nieuwe toekomst. Mensen van goede wil die openstaan voor deze tijd en de noden van anderen. In deze viering gaan de pastores Coby Roelofs, Wim Holterman en Cor Peters voor en wordt er medewerking verleend door het Gemengd koor.

Wij heten u van harte welkom.

Gezamenlijke voorbereidingsgroep Lourdeswerk Nationale Bedevaarten Lingewaard L7.