Mariavieringen in Mei

De werkgroep parochiebedevaarten Banneux, Kevelaar en Lourdes(BKLO) heeft de volgende vieringen voorbereid.

  • Doornenburg: maandag 2 mei aanvang 19.00 uur Voorganger pastor Wim Holterman met medewerking van het dameskoor
  • Haalderen woensdag 25 mei (Maria lof) aanvang 19.00 uur Voorganger pastor Mathew met medewerking van het dames en herenkoor Sint Cecilia onder leiding van Gerard Rutjes
  • Huissen Zand dinsdag 31 mei aanvang 19.00 uur voorganger pastor Wim Holterman met medewerking van het jongerenkoor Spirit.

U bent van harte uitgenodigd alle hiervoor aangekondigde vieringen met ons mee te vieren!

Brengt u bloemen of een bloem mee uit eigen tuin om hulde te brengen aan Maria.

Op parochiebedevaart naar Banneux Kevelaer of Lourdes is geen traditie, evenmin een plicht, het is een voorrecht!

Na afloop is er in Doornenburg en Haalderen gelegenheid om samen een kopje koffie te drinken. Voor de pelgrims die op bedevaart gaan in de week van 9 t/m 14 september onder leiding van Pastor Wim Holterman, Ria Vos en Annelies Mulder is aansluitend een kennismakingsavond gepland. Hiervoor ontvangen de reeds ingeschreven pelgrims nog een persoonlijke uitnodiging. De viering in Huissen is een eucharistieviering waarin Maria en het pastoraal thema dit jaar in Lourdes en Banneux ”Draag elkaars lasten” centraal staat.

Werkgroep parochiebedevaarten BKLO Lingewaard L7