Betuwse Processie naar Kevelaer

Sinds jaar en dag gaan talloze mensen uit de Betuwe op de tweede donderdag van augustus -dit jaar dus op 12 augustus - op bedevaart naar Kevelaer. Dit jaar is dit i.v.m. de Katholieke wereld jongeren dagen in Keulen echter op de eerste donderdag , dus op 4 augustus. Zo'n dag is een melange van samen op tocht gaan ( een dagtrip) en van samen vieren en samen bezinnen. Het is een dag van samen op reis zijn én van even op adem komen. Of om het anders te zeggen: het is op weg gaan om bij jezelf thuis te komen. Het is weldadig om even stil te worden in die immense basiliek of gewoon even op een rustig moment je zorgen en je vreugde neer te leggen aan de voeten van Maria. Door Haar komen ze wel op de Goede Plek terecht. Het thema is dit jaar:

Wij zijn gekomen om Hem te aanbidden.

Dit thema is verwant met de Wereld Jongeren dagen in Keulen. Ook wij willen op weg gaan om te bidden en om andere, nieuwe wegen te gaan. Ons geloven kan ons hopelijk richting geven voor onze levensweg. Het is ook onze opdracht in onze tocht door het leven: dit geloven met elkaar te delen in Gods naam. Op onze bedevaart kunnen we ons daarin wat trainen. Hopelijk zijn er heel veel mensen, die op 4 augustus 's morgens in alle vroegte met ons op weg willen gaan. Het zal zeker een weldadige dag worden, als u ook meegaat! . Aarzel niet en geef u op bij Fred Rasing Gildestraat 1 Gendt of bij Eef Rasing Nijmeegsestr, 9c Gendt; De kosten voor volwassen deelnemers zijn € 12,00 en voor kinderen tlm 15 Jaar € 7.00.

Het programma ziet er uit als volgt:

  • 08.30 uur: Plechtige Hoogmis, waarin pastor Holterman zal voorgaan samen met de aanwezige pastores uit de Betuwe;
  • 11.30 uur Marialiturgie
  • 14.00 uur: Voorbereiding op de kruisweg: de kleine Kruisweg is in de Pax Christikapel, de grote Kruisweg in het Kruiswegpark.
  • 17.15 uur Lof met Sacramentsprocessie

Ik hoop van harte, dat er dit jaar velen met ons willen meereizen om ons leven wat te verdiepen, om nieuwe krachten op te doen en daardoor een stap verder te zetten in ons geloven.

Pastor Wim Holterman